סדנת ריקמה המתאימה לבנים ולבנות  [לילדים שהם תושבי נהריה בלבד]- ביום רביעי 20/11 בשעה 17:30 לילדי כיתות ג-ו